• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
โครงการทีอยากให้ศิษย์เก่าช่วยเหลือ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เวชศาสตร์ฟื้นฟูสู่การปฏิบัติ
รายละเอียด
  • วันที่จัดโครงการ : 31⁄07⁄2556 - 31⁄08⁄2556
  • สถานที่ : โรงพยาบาลศิริราช
  • โดย : คณะแพทย์ศิริราช
  • จำนวนที่รับ : 12 คน