• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
สาระน่ารู้/เรื่องราวประทับใจ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานประเพณีรับน้องข้ามฟาก

"ถือเป็นกิจกรรมแรกเริ่มที่ใหห้น้องๆ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกัน แนวทางการศึกษาวิชาชีพแพทย์จนประสบความสำเร็จเข้าใจถึงความเสียสละที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรค ที่เปรียบเหมือนการข้ามเรือไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อศึกษาวิชาการแพทย์ ตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกสำหรับการเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของศิริราช ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานด้วย"

test6