• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Essential Skills for Clinical Teachers
  โครงการพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาและงานวิจัยการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญอาจารย์ชั้นคลินิกเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Essential Skills for Clinical Teachers ...
  21⁄11⁄2559
 • โครงการ Pearls in Medical Education
  โครงการพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาและงานวิจัยการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษา โครงการ Pearls in Medical Education
  18⁄11⁄2559
 • ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558
  มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 ด้วยการริเริ่มของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวโรกาสเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบ ...
  01⁄12⁄2558
หน้า : |< << 1 2 >> >|  แสดง :  / หน้า     จำนวนข้อมูล 32 รายการ