• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
สาระน่ารู้/เรื่องราวประทับใจ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • งานประเพณีรับน้องข้ามฟาก
    "ถือเป็นกิจกรรมแรกเริ่มที่ใหห้น้องๆ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกัน แนวทางการศึกษาวิชาชีพแพทย์จนประสบความสำเร็จเข้าใจถึงความเสียสละที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรค ที่เปรียบเหมือนการข้ามเรือไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อศึกษาวิชาการแพทย์ ตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกสำหรับการเป็นแพทย์ที่ดีในอนาค ...
หน้า : 1  แสดง :  / หน้า     จำนวนข้อมูล 2 รายการ